Specyfika nadzoru budowlanego

Specyfika nadzoru budowlanego

Nadzór budowlany to szeroki termin. Obejmuje wszystkie działania, które wiążą się z kontrolowaniem prac mających miejsce na placu budowy. Zarządzanie budową może więc dotyczyć nie tylko konkretnych zadań związanych z realizowaniem projektu, ale i do prowadzenia dokumentacji, która jest zgodna z przepisami prawa.

Za prawidłowy nadzór budowlany odpowiada inspektor nadzoru budowlanego. Kierownik budowy stoi na straży interesów wykonawcy, a inwestorski nadzór budowlany – inwestora. Dąży do tego, aby nie dochodziło do nieprawidłowości, a jeśli mają już one miejsce aby szybko można było uporać się z nimi.

Specyfika nadzoru budowlanego

Celem nadzoru budowlanego jest pilnowanie tego, jak przebiega realizacja inwestycji. To właśnie osoba odpowiadająca za nadzór inwestorski odpowiada też za organizację prac budowlanych. Od samego początku zarządza bezpośrednio każdą pracą, jest też odpowiedzialna za to, aby przestrzegane były wszelkie normy i wymagania. Manager budowy stara się też szukać rozwiązań kompromisowych, gdy interesy inwestora i wykonawcy są sprzeczne.

Komu powierzyć zarządzanie budową?

Czasy, w których znalezienie osoby odpowiedzialnej za inwestorski nadzór budowlany były trudne, przeszły już do historii. Dziś na rynku pojawia się coraz więcej firm, którym można powierzyć tego rodzaju zadanie mając pewność, że jego realizacja nie będzie w żaden sposób utrudniona.

Najlepsze z nich mogą pochwalić się nie tylko imponującym doświadczeniem, ale również wiedzą o tym, jak sprostać tym mniej i bardziej typowym potrzebom klientów. Dzięki temu nawet mniej standardowe problemy szybko mogą zostać rozwiązane. Konkurencja między wspomnianymi firmami sprawia również, że skorzystanie z ich usług nie wiąże się z kosztami, których nie można udźwignąć.