Doradztwo prawno-podatkowe – sporządzanie dokumentacji

Doradztwo prawno-podatkowe – sporządzanie dokumentacji

Dokumentację obejmującą ceny transferowe, którą zobowiązani są sporządzać podatnicy, chcący zgodnie z prawem rozliczyć się z transakcji dokonanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, można uznać za niezbędną. Skompletowanie jej oraz sporządzenie najczęściej powierzane jest specjaliście i to nie bez przyczyny.

Osoby obeznane z szerokimi zagadnieniami cen transferowych są w stanie (w razie zaistnienia takiej możliwości) zoptymalizować podatki oraz uniknąć ewentualnych kar i grzywien, które są często wynikiem niedopatrzeń. Jakimi dokumentami może się zatem zająć osoba, reprezentująca doradztwo prawne i podatkowe? 

Najczęściej sporządzane dokumenty

Każda działalność jest inna, podobnie jaki i typ podmiotów powiązanych, których dotyczy obowiązek prowadzenia dokumentacji cen transferowych. Decydując się na sprawdzone doradztwo podatkowe i prawne w tym zakresie, można najczęściej liczyć na: 

  • przygotowanie profesjonalnej dokumentacji zarówno lokalnej, jak i grupowej (następnie przeprowadzoną analizę typowo porównawczą),
  • dokładne określenie cen transferowych,
  • sporządzenie dokumentów, odnoszących się do cen transferowych, dedykowanych zarazem spółkom, jak i grupom kapitałowym, 
  • przedstawienie, po wcześniejszym przygotowaniu, wszelkich funkcji ryzyka oraz aktywów,
  • przeprowadzenie analizy na podstawie sprawozdań finansowych. 

Co może doradca prawny?

Doradztwo prawne, jak i podatkowe, wobec klienta, który zdecyduje się zatrudnić osobę, świadczącą tego typu usługi, zobowiązane jest przedsięwziąć kroki, zmierzające do tego, by dana działalność prosperowała w sposób legalny, zgodny z ustalonymi przez ustawodawstwo polskie normami. W tym celu reprezentant tej profesji tworzy niezbędną dokumentację, analizuje ją, ma wpływ na decyzje administracyjne itd. Specjalizować się może on również w konkretnych sektorach, z których jeden może obejmować np. ceny transferowe.