Kiedy mówi się o podmiocie rozpoczynającym działalność?

Kiedy mówi się o podmiocie rozpoczynającym działalność?

Obowiązek sporządzenia dokumentacji, odnoszącej się do ceny transferowej, obejmuje zarówno podmioty (realizujące między sobą transakcję z jednostkami powiązanymi), prosperujące już od jakiegoś czasu w gospodarce, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Ta ostatnia grupa niejako na nowo zdefiniowana została przez polskie ustawodawstwo.

Są to istotne zmiany, wpływające na ceny transferowe i to, kto ma obowiązek sporządzić w związku z nimi dokumentację. W razie niejasności doradztwo podatkowe jest w stanie rozjaśnić wiele kwestii, o czym jednak warto pamiętać? 

Kim jest podmiot rozpoczynający działalność?

Nie da się ukryć, że dokumentacja cen transferowych i związane z nią komplikacje, jakie mogą wyniknąć w momencie kompletowania oraz wypełniania, nie należą do najprostszych czynności, dlatego też wiele działalności decyduje się na profesjonalne doradztwo podatkowe. Ustawodawstwo jasno określiło kim jest podmiot, który można określić jako ten, rozpoczynający dopiero swoją działalność. Jest nim podatnik, który:

  • nie posiadał i nie prowadził działalności w roku poprzedzającym założenie obecnego przedsięwzięcia.

Kto został wykluczony z tego grona? 

Za podmiot rozpoczynający dopiero swoją działalność z pewnością nie można uznać jednostki, która: 

  • mimo tego, że założyła dopiero co nową firmę, to jednak rok wcześniej prowadziła i zamknęła swoje wcześniejsze przedsiębiorstwo, 
  • prowadząc swoją działalność postanowiła ją połączyć, w pewien sposób przekształcić, czy też podzielić.

Nie można uznać również podmiotu, który uformowany został w momencie:

  • modyfikacji pewnej spółki, której nie można określić jako osobę prywatną,
  • założenia przedsięwzięcia przez konkretną osobę, do którego włączone zostały wcześniej założone przedsiębiorstwa lub też ich majątki (w momencie, kiedy ich wysokość wynosi 10 000 euro). 

W razie wszelkich nieścisłość oraz utrudnień, generowanych przez ceny transferowe, warto postawić na doradztwo prawne, czy też doradztwo podatkowe. W ten sposób można uniknąć chociażby tz. ryzyka podatkowego, kar oraz grzywien.