Czym jest zarządzanie zapasami?

Czym jest zarządzanie zapasami?

Zarządzanie zapasami ma na celu odpowiednie zagospodarowanie towarów, które pozostały ze sprzedaży, albo które stanowią zapas na wszelki wypadek. Jest to bardzo ważna działalność, wiążąca się z koniecznością odpowiedniej obserwacji dóbr, jak i monitorowania rynku – po to, by uniknąć ewentualnych nadwyżek, albo niedoborów. Metody zarządzania zapasami są różne, ale wszystko ma na celu uniknięcie marnotrawstwa różnych rzeczy. Co warto wiedzieć na ten temat?

Metody zarządzania zapasami

Zarządzanie zapasami jest w istocie zarządzaniem surowcami czy dobrami użytkowymi, półproduktami, albo gotowymi wyrobami. Są one składowane po to, by można było z nich skorzystać w chwili, gdy zaistnieje taka potrzeba. Najczęściej chodzi o zapasy w różnego rodzaju sklepach, jednak sama tego rodzaju działalność wiąże się nie tylko z wyborem sposobu ich przechowywania, ale także z oszacowaniem wielkości zamówienia, czy też ilości towaru, który musi zostać wyprodukowany w określonym czasie. Zarządzanie zapasami w logistyce łączy się zaś ze sposobem przewożenia tych dóbr. Wśród popularnych metod zarządzania zapasami warto wymienić między innymi metodę ABC, XYZ, Just in Time czy model optymalnej wielkości zamówienia.

Optymalizacja zapasów magazynowych

Optymalizacja zapasów magazynowych pozwala zmniejszyć ilość rzeczy przechowywanych w danym magazynie, a także poprawić dostępność towaru. Wszystko zależy tylko od tego, czy jest prowadzona sprawnie i we właściwy sposób. Zarządzanie zapasami to niewątpliwie ważna kwestia, którą muszą zajmować się profesjonaliści.